A fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr.1450 din data de 7 iunie 2018 in Monitorul Oficial nr. 507 din data 20 iunie 2018. Decizia este referitoare la aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art.I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare.

 Prin acest ordin se aduc precizari suplimentare cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 3/2018, ordonanta prin care a fost stabilita (prin derogare de la Codul fiscal) o modalitate diferita de calcul a contributiei de sanatate (CASS) pentru persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe salarii, dupa cum urmeaza:

a) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat

b) persoane fizice ce desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator

c) persoane fizice ce desfasoara activitati de cercetare, dezvoltare si inovare

d) persoane fizice ce desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an.

Asadar, pentru anul 2018, CASS se va calcula, pentru persoanele mentionate mai sus, dupa urmatoarea formula:  

CASS retinuta = venit brut 2018 – CAS datorata in 2018 – salariu net decembrie 2017

Valoarea reprezentand diferenta pozitiva dintre CASS datorata si calculata potrivit prevederilor Codului fiscal si CASS retinuta potrivit formulei de mai sus se stabileste de catre angajator si se evidentiaza distinct ca suma dedusa in Declaratia 112.

Zilnic transmite organul fiscal central, in sistem informatic, unitatilor Trezoreriei Statului un fisier continand sumele astfel deduse.

Pe baza fisierului mai sus mentionat se debiteaza automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului (20.A.21.27.00 ” Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate”) si se crediteaza contul de venituri al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului (26.A.21.27.00 „Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate”).

Organele fiscale realizeaza verificarea modului de determinare a CASS in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura fiscala, pe baza unei analize de risc specifice care va avea in vedere urmatoarele aspecte:

a) examinarea modului de declarare: declaratie initiala sau declaratie rectificativa

b) variatia in timp a numarului de persoane scutite de impozitul pe veniturile din salarii

c) modul de calcul al sumei deduse in cadrul Formularului 112 in baza documentelor care atesta incadrarea in una dintre categoriile de angajati mentionate la pct. 2, depuse de angajati la angajator.

Ca rezultat al analizei de risc specifice se va stabili gradul de risc fiscal pentru fiecare dintre contribuabilii/platitorii supusi analizei, precum si nivelul riscului.

Avand in vedere gradul de risc identificat si de nivelul de risc stabilit, ca urmare a analizei de risc specifice se vor dispune masuri in ceea ce priveste modul de evaluare, gestionare si tratare a riscurilor stabilite (notificarea contribuabililor pentru conformare si/sau controale fiscale).