Incepand cu 1 Iulie 2018, conform regulilor publicate recent in Monitorul Oficial, plata contributiilor si a impozitului pe venit sau profit se va face intr-un cont unic deschis la Trezorerie. Spre exemplu, in contul unic, firmele vor plati impozitul pe profit, impozitul specific, micro, impozitele pe salarii, contributiile sociale datorate de salariati, impozitul pe dividende si contributiile sociale datorate de cei care obtin venituri din proprietate intelectuala.

„In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central debitorii efectueaza plata acestora intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii fiscale”, dispune Codul de procedura fiscala, iar chestiunea e valabila de duminica.

Aceasta masura trebuia sa intre mai demult in vigoare, insa a fost stabilita sa se aplice de la 1 iulie prin OUG nr. 30/2017. Vineri, 29 Iunie 2018, s-a aflat din Monitorul Oficial si care sunt platile fiscale ce se fac de acum inainte in acest cont unic la Trezorerie.

Asadar, potrivit Ordinului presedintelui ANAF nr. 1612/2018, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018, creantele fiscale cu pricina sunt:

 • impozitul pe salarii si pensii
 • platile anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de institutii de credit
 • impozitul pe profit/platile anticipate in contul impozitului pe profit
 • impozitul pe dividende
 • impozitul micro
 • impozitul specific
 • impozitul pe veniturile realizate de persoane fizice in asociere cu persoane juridice
 • impozitul pe veniturile din proprietate intelectuala
 • impozitul pe dividende (inclusiv obtinute de nerezidenti), dobanzi
 • impozitul pe veniturile din arendarea
 • impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice
 • impozitul pe veniturile din premii
 • impozitul pe veniturile din redevente
 • impozitul pe veniturile din activitati sportive si de divertisment
 • impozitul pe veniturile ce reprezinta remuneratiile nerezidentilor in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei firme romane
 • impozitul pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente, din premii acordate acestora in Romania, jocuri de noroc, lichidarea unei persoane juridice romane
 • varsamintele de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate
 • impozitul pe veniturile din jocuri de noroc
 • varsamintele din profitul net al regiilor autonome
 • impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
 • impozitul datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice din activitati independente in baza contractelor de activitate sportiva
 • contributiile sociale ale salariatilor (platite de angajatorii lor), inclusiv cea pentru conditii deosebite de munca
 • contributiile sociale datorate, de la caz la caz, de cei care realizeaza venituri din proprietate intelectuala/ in baza contractelor de activitate sportiva/ din arendare/ din asocierea cu persoane juridice
 • contributia de asigurari de sanatate suportata de pensionari pentru perioadele anterioare datei de 1 februarie.

Ordinul de mai sus este completat cu Ordinul presedintelui ANAF nr. 1613/2018 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 545 din 29 iunie 2018, unde este prevazut ca aceste plati se vor face in contul unic 55.03 „Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care e arondat organul fiscal competent.

Sumele platite in contul unic se distribuie de organul fiscal pe fiecare buget sau fond (pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa, pentru toate celelalte obligatii fiscale principale, respectiv pentru toate obligatiile fiscale accesorii), dupa caz, proportional cu sumele datorate, prevede Ordinul ANAF nr. 1613/2018.

In situatia in care suma achitata nu acopera toate obligatiile datorate la vreuna dintre cele trei categorii de mai sus, atunci distribuirea se va face in cadrul categoriei respective proportional cu obligatiile datorate.

Atentie! Conform Ordinului ANAF nr. 1613/2018, eventualele plati efectuate de la 1 iulie in conturile unice 20.A.47.01.00 si 55.02 se vor redirectiona catre contul unic, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor respectivi.